top of page
jonathan-kemper-4z3lnwEvZQw-unsplash.jpg

Blystadliahagen

 

En hage for både store og små

Målet, drømmen & visjonen

Å skape en vakker møteplass for mennesker i alle aldre i Blystadlia som skal inneholde:

felles hageområde

parseller

urbant landbruk

Vi trenger deg og mange, mange andre beboere for at vi i felleskap skal utvikle Blystadliahagen.

Skjermbilde 2020-09-24 kl. 17.38.58.png

Skisse over Blystadliahagen

Den er utarbeidet av gartner og landskapsarkitekt

Kristin Sunde og senere redigert av Tom Skjekkeland og Pernille Leivestad (dyrk AS)

blystadliahagen.jpg

Et samlingspunkt

Parsellhagen vil være et lavterskel tilbud som kan samle et nettverk av folk, bedrifter, grupper og initiativer i nærmiljøet.

Inkludering & Læring

Blystadliahagen kan bidra til å skape og styrke verdier knyttet til bærekraft, sosial inkludering, bevissthet og kunnskap om det økologiske samspillet i naturen.

Helse

Parsellhagedyrkning kan være en helsefremmende aktivitet, med betydning både for psykisk og fysisk helse.

Siste nytt

sparebankstiftelsendnb.jpg

Etablert med støtte fra

bottom of page